دوره آموزشی کوتاه مدت گروه‌های جبری

دوره آموزشی کوتاه مدت با موضوع گروه‌های جبری در پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانش‌های بنیادی توسط اولیور بولتل از مونستر ارائه خواهد شد. این دوره آموزشی برای دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. تاریخ و زمان این دوره آموزشی به این شوح است

دوشنبه ۲۷ خرداد، ساعت ۱۱ الی ۱۳

یکشنبه ۲ تیر، ساعت ۱۱ الی ۱۳

یکشنبه ۹ تیر، ساعت ۱۱ الی ۱۳

سخنرانی عمومی ریاضیات – Mathematics Colloquium

چهارشنبه ۲۲ خرداد، ساعت ۱۶ استاد فریدون شهیدی از دانشگاه پردو در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سخنرانی عمومی با عنوان و چکیده زیر ارائه خواهند کرد

Title: Reciprocity and Functoriality

Abstract: I will discuss some number theoretic background to explain classical reciprocity laws of number theory. This will be an introduction to non-abelian reciprocity which generalizes Artin reciprocity map. I will do this in terms of complex representations of local Galois groups which are to parametrize irreducible admissible representations of GL(n,F), where F is a local field. This is called the Local Langlands correspondence (LLC) for GL(n) which has been established by Harris-Taylor, Henniart and Scholze in various forms. I will mention recent results in matching of different arithmetic (Artin) root numbers and L-functions with analytic ones through (LLC). A global Langlands correspondence for number fields remains illusive and very much out of reach. But one can still discuss one of its major consequences, Langlands functoriality principle, for which there has been some striking progress in the past twenty years 

مطالب جلسه ۸ خرداد

جلسه چهارشنبه ۸ خرداد ساعت ۱۱ شروع خواهد شد و تا صفحه ۱۶ کتاب را مطالعه خواهیم کرد. برای این جلسه تمرین‌های فصل اول را نیز حل خواهیم کرد.

مطالب جلسه ۱ خرداد

جلسه گذشته کتاب سوم (Number Theory 3: Iwasawa Theory and Modular Forms) تمام شد و وارد مرحله پیشرفته دوره آموزشی شدیم. جهت آمادگی برای کتاب چهارم (Fermat’s Last Theorem: Basic Tools)، مدتی بر روی موضوع شماهای گروهی (group schemes) متمرکز خواهیم شد، و کتاب Introduction to Affine Group Schemes، نوشته Waterhouse را مطالعه خواهیم کرد.
 
برای چهارشنبه اول خرداد، تا صفحه ۷ کتاب را مطالعه خواهیم کرد.

دوره آموزشی مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (بهمن ۱۳۹۷)، این درس با جزئیات زیر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد:

عنوان درس: مباحثی در هندسه حسابی

کد درس: ۱۲۳۲۱۳

تعداد واحد: ۴

زمان و مکان کلاس: چهرشنبه‌ها، ساعت ۱۰ تا ۱۲، سالن شماره ۱، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیاوران

افرادی که قصد گرفتن این درس را دارند، تا تاریخ ۱۷ بهمن از آموزش دانشگاه خود معرفی نامه‌ای‌ جهت گذراندن این درس در پژوهشگاه تهیه کنند.

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

ارائه درس مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (بهمن ۱۳۹۷) این درس به طور رسمی و با عنوان «مباحثی در هندسه حسابی» در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد. جلسه توجیهی و بحث پیرامون نحوه گرفتن واحد و جزئیات دیگر، چهارشنبه هفته آینده، ۱۲ دی، ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.