مطالب جلسه شنبه ۲۴ شهریور | مهم

به علت تعطیلی چهارشنبه ۲۸ شهریور، جلسه هفته آینده شنبه ۲۴ شهریور تشکیل خواهد شد. برای این  جلسه تا آخر فصل ۱ کتاب (صفحه ۴۲) را مطالعه خواهیم کرد. کلاس در سالن شماره ۱ و ساعت ۱۰ صبح   تشکیل می‌شود. هم چنین در این جلسه برنامه‌ریزی برای جلسات سال تحصیلی جدید را انجام خواهیم داد، لذا افرادی که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی دارند در این جلسه شرکت کنند.

شروع مطالعه فرم‌های پیمانه‌ای و موضوعات مربوط

ان شاالله از جلسه آینده موضوع فرم‌های پیمانه‌ای (modular forms) را به طور جدی و با جزئیات آغاز خواهیم کرد. کتاب مورد مطالعه A First Course in Modular Forms اثر F. Diamond, J. Shurman خواهد بود. لذا، تا اطلاع ثانوی، قسمت‌های تعیین شده برای مطالعات هفتگی از این کتاب است.

مطالب جلسه ۷ شهریور ۱۳۹۷

 برای جلسه چهارشنبه ۷ شهریور تا آخر فصل اول کتاب (صفحه ۸۳) را مطالعه خواهیم کرد. لطفا دقت کنید که کلاس درس دکتر سلامی صبح چهارشنبه برگزار خواهد شد و لذا کلاس هندسه حسابی عصر روز چهار شنبه خواهد بود. زمان دقیق کلاس متعاقبا اعلام می شود.

مطالب جلسه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

به علت تعطیلی روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، جلسه هفته بعد، ان شاالله، دوشنبه ۲۹ مرداد (۱۰ تا ۱۲) تشکیل خواهد شد. برای این جلسه تا صفحه ۶۹ (تا سر قضیه ۹.۲۰) را مطالعه خواهیم کرد.

Reading course on algebraic geometry

Students attending my reading course on arithmetic geometry started (after a long pause) their reading group on algebraic geometry. They are reading the book “Algebraic Geometry I, Schemes” by U. Görtz and T. Wedhorn. They meet Wednesdays after our reading course. We have not fixed a time yet. If you need more information, please contact me or one of the participants.

Number Theory Seminar @ IPM

Dr. Sajad Salami from Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil will give the following talk at IPM, on September 23, 2018 (1 Mehr 1397):

Title: On boundedness of the Mordell-Weil rank of certain Jacobian varieties.

Abstract: In this talk, we will speak on conditional boundedness of the Mordell-Weil ranks of the Jacobian varieties associated with a certain family of algebraic curves subject to the Bombieir-Lang’s conjecture on the varieties of general types.

Number Theory Seminar @ IPM

Dr. Sajad Salami from Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil will give the following talk at IPM, on September 22, 2018 (31 Shahrivar 1397):

Title: The rational points of certain Abelian varieties over function fields

Abstract: In this talk,  we consider the set of rational points on Abelian varieties over function fields that arise as twists of Abelian varieties by cyclic covers of irreducible quasi-projective varieties. In terms of Prym varieties associated with the cyclic covers, we demonstrate a structure theorem on their Mordell-Weil group. Our results give an explicit method to construct elliptic curves, hyper- and super-elliptic Jacobians that have large ranks over function fields of certain varieties.