دوره آموزشی مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (بهمن ۱۳۹۷)، این درس با جزئیات زیر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد:

عنوان درس: مباحثی در هندسه حسابی

کد درس: ۱۲۳۲۱۳

تعداد واحد: ۴

زمان و مکان کلاس: چهرشنبه‌ها، ساعت ۱۰ تا ۱۲، سالن شماره ۱، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیاوران

افرادی که قصد گرفتن این درس را دارند، تا تاریخ ۱۷ بهمن از آموزش دانشگاه خود معرفی نامه‌ای‌ جهت گذراندن این درس در پژوهشگاه تهیه کنند.

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

ارائه درس مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (بهمن ۱۳۹۷) این درس به طور رسمی و با عنوان «مباحثی در هندسه حسابی» در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد. جلسه توجیهی و بحث پیرامون نحوه گرفتن واحد و جزئیات دیگر، چهارشنبه هفته آینده، ۱۲ دی، ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.

مطالب جلسه شنبه ۲۴ شهریور | مهم

به علت تعطیلی چهارشنبه ۲۸ شهریور، جلسه هفته آینده شنبه ۲۴ شهریور تشکیل خواهد شد. برای این  جلسه تا آخر فصل ۱ کتاب (صفحه ۴۲) را مطالعه خواهیم کرد. کلاس در سالن شماره ۱ و ساعت ۱۰ صبح   تشکیل می‌شود. هم چنین در این جلسه برنامه‌ریزی برای جلسات سال تحصیلی جدید را انجام خواهیم داد، لذا افرادی که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی دارند در این جلسه شرکت کنند.

شروع مطالعه فرم‌های پیمانه‌ای و موضوعات مربوط

ان شاالله از جلسه آینده موضوع فرم‌های پیمانه‌ای (modular forms) را به طور جدی و با جزئیات آغاز خواهیم کرد. کتاب مورد مطالعه A First Course in Modular Forms اثر F. Diamond, J. Shurman خواهد بود. لذا، تا اطلاع ثانوی، قسمت‌های تعیین شده برای مطالعات هفتگی از این کتاب است.

مطالب جلسه ۷ شهریور ۱۳۹۷

 برای جلسه چهارشنبه ۷ شهریور تا آخر فصل اول کتاب (صفحه ۸۳) را مطالعه خواهیم کرد. لطفا دقت کنید که کلاس درس دکتر سلامی صبح چهارشنبه برگزار خواهد شد و لذا کلاس هندسه حسابی عصر روز چهار شنبه خواهد بود. زمان دقیق کلاس متعاقبا اعلام می شود.

مطالب جلسه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

به علت تعطیلی روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، جلسه هفته بعد، ان شاالله، دوشنبه ۲۹ مرداد (۱۰ تا ۱۲) تشکیل خواهد شد. برای این جلسه تا صفحه ۶۹ (تا سر قضیه ۹.۲۰) را مطالعه خواهیم کرد.

Reading course on algebraic geometry

Students attending my reading course on arithmetic geometry started (after a long pause) their reading group on algebraic geometry. They are reading the book “Algebraic Geometry I, Schemes” by U. Görtz and T. Wedhorn. They meet Wednesdays after our reading course. We have not fixed a time yet. If you need more information, please contact me or one of the participants.