جلسه هفته ۱۱ مهر | مهم

جلسه چهارشنبه ۱۱ مهر به خاطر تداخل با کنفرانس نظریه مدل تشکیل نخواهد شد.  جلسه بعد ۱۸ مهر خواهد بود، که برای آن صفحات ۶۵ تا ۸۵ (تا سر بخش ۳.۵) را مطالعه خواهیم کرد.

مطالب جلسه شنبه ۲۴ شهریور | مهم

به علت تعطیلی چهارشنبه ۲۸ شهریور، جلسه هفته آینده شنبه ۲۴ شهریور تشکیل خواهد شد. برای این  جلسه تا آخر فصل ۱ کتاب (صفحه ۴۲) را مطالعه خواهیم کرد. کلاس در سالن شماره ۱ و ساعت ۱۰ صبح   تشکیل می‌شود. هم چنین در این جلسه برنامه‌ریزی برای جلسات سال تحصیلی جدید را انجام خواهیم داد، لذا افرادی که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی دارند در این جلسه شرکت کنند.

شروع مطالعه فرم‌های پیمانه‌ای و موضوعات مربوط

ان شاالله از جلسه آینده موضوع فرم‌های پیمانه‌ای (modular forms) را به طور جدی و با جزئیات آغاز خواهیم کرد. کتاب مورد مطالعه A First Course in Modular Forms اثر F. Diamond, J. Shurman خواهد بود. لذا، تا اطلاع ثانوی، قسمت‌های تعیین شده برای مطالعات هفتگی از این کتاب است.