دوره آموزشی مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (بهمن ۱۳۹۷)، این درس با جزئیات زیر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد:

عنوان درس: مباحثی در هندسه حسابی

کد درس: ۱۲۳۲۱۳

تعداد واحد: ۴

زمان و مکان کلاس: چهرشنبه‌ها، ساعت ۱۰ تا ۱۲، سالن شماره ۱، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیاوران

افرادی که قصد گرفتن این درس را دارند، تا تاریخ ۱۷ بهمن از آموزش دانشگاه خود معرفی نامه‌ای‌ جهت گذراندن این درس در پژوهشگاه تهیه کنند.

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

ارائه درس مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (بهمن ۱۳۹۷) این درس به طور رسمی و با عنوان «مباحثی در هندسه حسابی» در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد. جلسه توجیهی و بحث پیرامون نحوه گرفتن واحد و جزئیات دیگر، چهارشنبه هفته آینده، ۱۲ دی، ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.