مطالب جلسه شنبه ۲۴ شهریور | مهم

به علت تعطیلی چهارشنبه ۲۸ شهریور، جلسه هفته آینده شنبه ۲۴ شهریور تشکیل خواهد شد. برای این  جلسه تا آخر فصل ۱ کتاب (صفحه ۴۲) را مطالعه خواهیم کرد. کلاس در سالن شماره ۱ و ساعت ۱۰ صبح   تشکیل می‌شود. هم چنین در این جلسه برنامه‌ریزی برای جلسات سال تحصیلی جدید را انجام خواهیم داد، لذا افرادی که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی دارند در این جلسه شرکت کنند.

شروع مطالعه فرم‌های پیمانه‌ای و موضوعات مربوط

ان شاالله از جلسه آینده موضوع فرم‌های پیمانه‌ای (modular forms) را به طور جدی و با جزئیات آغاز خواهیم کرد. کتاب مورد مطالعه A First Course in Modular Forms اثر F. Diamond, J. Shurman خواهد بود. لذا، تا اطلاع ثانوی، قسمت‌های تعیین شده برای مطالعات هفتگی از این کتاب است.

مطالب جلسه ۷ شهریور ۱۳۹۷

 برای جلسه چهارشنبه ۷ شهریور تا آخر فصل اول کتاب (صفحه ۸۳) را مطالعه خواهیم کرد. لطفا دقت کنید که کلاس درس دکتر سلامی صبح چهارشنبه برگزار خواهد شد و لذا کلاس هندسه حسابی عصر روز چهار شنبه خواهد بود. زمان دقیق کلاس متعاقبا اعلام می شود.

مطالب جلسه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

به علت تعطیلی روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، جلسه هفته بعد، ان شاالله، دوشنبه ۲۹ مرداد (۱۰ تا ۱۲) تشکیل خواهد شد. برای این جلسه تا صفحه ۶۹ (تا سر قضیه ۹.۲۰) را مطالعه خواهیم کرد.