مطالب جلسه هفته ۱۵ آبان

جلسه هفته آینده به علت تعطیل بودن چهارشنبه، سه ‌شنبه ۱۵ آبان، ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد. از این جلسه مطالعه ادامه کتاب سوم نظریه اعداد (فصل ۱۰) را از سر می‌گیریم. موضوع فصل ۱۰ کتاب نظریه ایوازاوا (Iwasawa) است. برای جلسه بعد صفحات ۸۷ تا ۱۰۰ کتاب را مطالعه خواهیم کرد. 

مطالب جلسه هفته ۹ آبان

چهارشنبه گذشته فصل ۳ کتاب دیاموند-شورمن تمام شد. جلسه بعد را به موضوع «روش رَنکین-زِلبِرگ»  اختصاص می دهیم. برای این جلسه، مقاله گَرِت را مطالعه خواهیم کرد. یادداشت‌های (۱، ۲، ۳) درس دارمون هم مفید هستند. در ضمن، به علت برگزاری دوره آموزشی کوتاه نظریه مدل، کلاس ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه برگزار می‌گردد.

جلسه هفته ۱۱ مهر | مهم

جلسه چهارشنبه ۱۱ مهر به خاطر تداخل با کنفرانس نظریه مدل تشکیل نخواهد شد.  جلسه بعد ۱۸ مهر خواهد بود، که برای آن صفحات ۶۵ تا ۸۵ (تا سر بخش ۳.۵) را مطالعه خواهیم کرد.