دوره آموزشی مباحثی در هندسه حسابی

این درس در دو بخش، به طور موازی و با جزئیات زیر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد:

در بخش یک، کتاب Introduction to Affine Group Schemes را از ابتدا شروع خواهیم کرد. در بخش دو، کتاب را از فصل ۱۱ ادامه خواهیم داد.

بخش یک دوره آموزشی روزهای دوشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ و بخش دو، روزهای چهارشنبه ساعت ۱۰ تشکیل خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

دوره آموزشی مباحثی در هندسه جبری

ترم آینده (مهر ۱۳۹۸)، این درس با جزئیات زیر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد:

عنوان درس: مباحثی در هندسه جبری

تعداد واحد: ۴

ارائه دهنده: دکتر راضیه احمدیان

جلسه توجیهی: پنج‌شنبه، ۴ مهر، ساعت ۱۴، سالن شماره ۲، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیاوران

دوره آموزشی مباحثی در هندسه حسابی

ترم آینده (مهر ۱۳۹۸)، این درس با جزئیات زیر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه خواهد شد:

عنوان درس: مباحثی در هندسه حسابی

کد درس: ۱۲۳۲۱۳

تعداد واحد: ۴

زمان و مکان کلاس: چهارشنبه‌ها، ساعت ۱۰ تا ۱۲، سالن شماره ۱، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیاوران

جلسه توجیهی: چهارشنبه، ۳ مهر، ساعت ۱۰ تا ۱۲، سالن شماره ۱، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیاوران

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید.

دوره آموزشی کوتاه مدت گروه‌های جبری

دوره آموزشی کوتاه مدت با موضوع گروه‌های جبری در پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانش‌های بنیادی توسط اولیور بولتل از مونستر ارائه خواهد شد. این دوره آموزشی برای دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. تاریخ و زمان این دوره آموزشی به این شوح است

دوشنبه ۲۷ خرداد، ساعت ۱۱ الی ۱۳

یکشنبه ۲ تیر، ساعت ۱۱ الی ۱۳

یکشنبه ۹ تیر، ساعت ۱۱ الی ۱۳

سخنرانی عمومی ریاضیات – Mathematics Colloquium

چهارشنبه ۲۲ خرداد، ساعت ۱۶ استاد فریدون شهیدی از دانشگاه پردو در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سخنرانی عمومی با عنوان و چکیده زیر ارائه خواهند کرد

Title: Reciprocity and Functoriality

Abstract: I will discuss some number theoretic background to explain classical reciprocity laws of number theory. This will be an introduction to non-abelian reciprocity which generalizes Artin reciprocity map. I will do this in terms of complex representations of local Galois groups which are to parametrize irreducible admissible representations of GL(n,F), where F is a local field. This is called the Local Langlands correspondence (LLC) for GL(n) which has been established by Harris-Taylor, Henniart and Scholze in various forms. I will mention recent results in matching of different arithmetic (Artin) root numbers and L-functions with analytic ones through (LLC). A global Langlands correspondence for number fields remains illusive and very much out of reach. But one can still discuss one of its major consequences, Langlands functoriality principle, for which there has been some striking progress in the past twenty years